Tag Archives: faktoring

Faktoring : odkup terjatev (podobnosti in razlike med storitvama)

Ste že slišali za faktoring? Faktoring odkup terjatev je besedna zveza, ki načeloma označuje odkup tistih terjatev, ki so že zapadle, medtem ko gre pri faktoringu za odkup računov oziroma terjatev, pri katerih rok plačila še ni potekel. Laiki pogosto zamenjujejo oba koncepta oziroma storitvi, zato vam na kratko predstavljamo faktoring, ki je v primerjavi z odkupom zapadlih storitev še …

Kako financirati podjetje?

Iskanje finančnih sredstev za vaše podjetje lahko predstavlja velik izziv, ne glede na to, ali gre za financiranje startupa, širjenje podjetja ali pomanjkanje denarja za plačila zaposlenih. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj predlogov, kje lahko dobite dodatno financiranje za vaše podjetje.

1. Bančno posojilo

Najbolj klasična možnost je najem bančnega posojila. Ta možnost je najbolj znana in zato tudi …

Izterjatev: delo za profesionalce

V Sloveniji je popularna plačilna nedisciplina, zato imamo večkrat delo z izterjatvami do naših dolžnikov. Če nastopamo kot upniki, moramo znati izterjati dolgove naših dolžnikov čim hitreje, vendar tako, da s tem ne bomo uničevali možnosti za nadaljnje sodelovanje. Ko imamo opravka z zapadlimi terjatvami, moramo znati na čim pametnejši način izterjati dolg. Proces izterjave je lahko zapleten in …

Odkup nezapadlih terjatev je pameten način finančnega zavarovanja

Odkup nezapadlih terjatev ali faktoring je oblika finančnega zavarovanja, ki pride v poštev zlasti v kriznih časih, ko se roki za izplačila podaljšujejo, med strankami pa je čedalje manj občutka varnosti in zaupanja.

Beseda „factor“ pomeni posrednika v podobi podjetja, ki namesto strank finančno zavaruje in upravlja terjatve. Tako se razbremenite bremen in si zagotovite učinkovito poslovanje, saj vam ni …

Faktoring podjetjem omogoča finančno varnost in stabilnost

Faktoring je drugo ime za odkup nezapadlih terjatev, ki podjetjem predstavlja enega glavnih in učinkovitih vir kratkoročnega financiranja, saj odpravlja tveganje neplačevanja s strani kupcev.

Faktoringa se poslužujejo tako manjša kot hitro rastoča podjetja, ki  z njegovo pomočjo v poslovanje vnašajo varnost, stabilnost in predvidljivost, pa tudi kreditno sposobna podjetja, ki v faktoringu vidijo način za izboljšanje svoje bonitetne ocene.…