Tag Archives: faktoring

obratna sredstva in njihovo pomanjkanje

Obratna sredstva in kaj narediti, če nam jih primanjkuje?

Obratna sredstva so gonilo vsakega podjetja. Za kaj sploh gre, ko govorimo o njih? Obratna sredstva stalno spreminjajo svojo obliko. Tako so danes v eni obliki, že jutri pa so lahko v drugi. V začetku mora podjetja dobiti dovolj finančnih sredstev, da lahko sploh gre v investicijo in si privošči vse potrebno za začetek poslovanja. O obratnih sredstvih govorimo tudi takrat, ko so le-ta v obliki surovin za nadaljnjo proizvodnjo. V postopku proizvodnje nato podjetje iz njih naredi končni produkt. Tudi končni produkt je oblika obratnih sredstev.

Poznamo podjetja, kjer se sredstva zelo hitro obračajo. Primer je gostinstvo. Vsakič ko pride kakšen gost, se iz surovin pripravi jedi. Ob odhodu gost plača za storitev, nato se denar ponovno vloži nazaj v nakup surovin. Po drugi strani pa pri produktih višje cenovne vrednosti obratna sredstva običajno krožijo nekoliko počasneje.

Če zmanjka obratnih sredstev

Problem se pojavi, če v podjetju zmanjka finančnih sredstev. Takrat se lahko ustavi celotno poslovanje. Prav zato mora podjetja že ob zaznavi tovrstnega problema hitro ukrepati, da lahko še pravočasno reši situacijo.

Ena izmed možnosti je, da se odloči za storitev faktoring. Gre za finančno storitev, pri čemer se lahko operira s terjatvami do strank, ki jih ponudnik zamenja za denar. Tako lahko podjetje do sredstev, na katera bi sicer čakalo precej dolgo, pride v relativno kratkem času.

Opcija je tudi izposoja denarja. Posojilo je možno dobiti od banke, vendar pa mora podjetnik za to izpolnjevati precej stroge norme, zato večina startupov ne more do te opcije.

Faktoring je tako boljša opcija, saj si jo lahko privošči vsakdo. Treba pa je biti previden in res med ponudniki izbrati tistega, ki ima za posamezno podjetje najbolj ugodne pogoje poslovanja. Treba je dobro rpeveriti ves droben tisk in vse stroške, ki bodo zaradi posotpka nastali.

Faktoring : odkup terjatev (podobnosti in razlike med storitvama)

Ste že slišali za faktoring? Faktoring odkup terjatev je besedna zveza, ki načeloma označuje odkup tistih terjatev, ki so že zapadle, medtem ko gre pri faktoringu za odkup računov oziroma terjatev, pri katerih rok plačila še ni potekel. Laiki pogosto zamenjujejo oba koncepta oziroma storitvi, zato vam na kratko predstavljamo faktoring, ki je v primerjavi z odkupom zapadlih storitev še vedno relativno neznana storitev, čeprav prinaša številne ugodnosti za podjetja različnih velikosti. Četudi morda v tem trenutku faktoring za vas ne pride v poštev, pa je vsekakor smiselno, da ste čim bolje poučeni o možnostih, ki jih imate. Morda se boste v prihodnosti znašli v situaciji, iz katere vas lahko reši prav faktoring. Seznanjenost z optimalnimi načini ukrepanja v določenih okoliščinah je namreč tisto, kar odlikuje vsakega uspešnega podjetnika.

Potek postopka in druge bistvene informacije   

Faktoring odkup terjatev, ki še niso zapadle načeloma izvajajo podjetja, na katera se lahko obrnete tudi takrat, ko vas zanima možnost odkupa že zapadlih terjatev. Tako lahko na enem mestu in enostavno izboljšate likvidnost svojega podjetja že v zelo kratkem času.

Prvi korak pri faktoringu je posredovanje računa, ki ste ga izdali stranki, tudi izbranemu ponudniku omenjene storitve. Sledi usklajevanje oziroma dogovor o višini provizije, ki je odvisna predvsem od obsega nezapadlih terjatev, za katere želite takojšnjo izplačilo, nato pa podpis pogodbe o odkupu računa. Plačilo večjega dela zneska na izdanem računu (običajno 80 odstotkov) lahko pričakujete v roku 3 dni, pogosto pa je plačilo izvedeno že naslednji delovni dan. Pri tem se morate upoštevati, da bo del zneska zadržal faktor, in sicer vse do takrat, ko bo stranka plačala račun. Tudi po tem pa bo faktor od zadržanih sredstev odštel provizijo za opravljeno storitev, ki pa je na srečo v večini primerov zelo nizka.

Kako financirati podjetje?

Iskanje finančnih sredstev za vaše podjetje lahko predstavlja velik izziv, ne glede na to, ali gre za financiranje startupa, širjenje podjetja ali pomanjkanje denarja za plačila zaposlenih. V nadaljevanju si lahko preberete nekaj predlogov, kje lahko dobite dodatno financiranje za vaše podjetje.

1. Bančno posojilo

Najbolj klasična možnost je najem bančnega posojila. Ta možnost je najbolj znana in zato tudi najbolj razširjena, vsekakor pa ni najbolj varna in varčna, poleg tega, si tega ne more privoščiti vsako podjetje. Bančno posojilo priporočamo takrat, ko je to edina možnost.

2. Kreditna kartica

Kreditna kartica je zelo priročen in enostaven sistem plačevanja, vendar je še bolj nevaren kot bančno posojilo. Vsak mesec boste vzeli le minimalno denarja, toda to lahko vodi do naenkrat velikih vsot. Kreditna kartica je primerna, če z njo znate ravnati zelo odgovorno.

3. Množično financiranje ali Crowdfunding

Množično financiranje je vse bolj popularno med startupi zaradi več razlogov. Prvi je, da nimate nikakršnega tveganja za pridobljen denar. Seveda imate odgovornost do donatorjev, da dokončate obljubljeno delo, toda to ne bi smelo biti problem, če ste svoj projekt dobro načrtovali. Drugi razlog je, da z načinom množičnega financiranja lahko hkrati preverite svoj trg. Če so ljudje navdušeni nad vašo ponudbo, bodo zanjo plačali. Ima pa množično financiranje tudi slabo plat.  Težko je pridobiti dovolj pozornosti, da vas ljudje sploh opazijo. Kar pomeni, da lahko imate dober produkt, vendar ne zberete dovolj denarja, ker vas niso opazili.

4. Faktoring

Če vaše podjetje že posluje, potem je ena izmed najboljših izbir faktoring. Če imate dolžnike, ki vašemu podjetju še niso plačali računa, se lahko odločite za odkup dolga. Faktorinško podjetje vam dejansko plača, da prevzame vaše dolžnike. Seveda za malenkost nižjo ceno.

5. Pridobite pozornost investitorja

Ogromno je investitorjev, ki le čakajo na perspektivna podjetja, v katera bi lahko vložili svoj denar. Če imate dovolj zaupanja v svoj produkt ali storitev, potem morate najti še investitorja, ki bo z vami čutil enako. Slaba plat te možnosti je, da si investitor prilasti del vašega podjetja in s tem pridobi tudi nekaj besede nad vašim poslovanjem.

6. Posojilo družine ali prijateljev

To je lahko le najboljša ali najslabša možnost. Najbližji imajo najnižjo obrestno mero in največje zaupanje v vas. Kakorkoli, če denarja ne boste morali vrniti, imate lahko takšne prijatelje in družino, ki vam bo to odpustila, ali pa se bodo vaši odnosi skrhali. V življenju pa ni nič pomembnejšega od dobrih družinskih in prijateljskih vezi.

Izterjatev: delo za profesionalce

V Sloveniji je popularna plačilna nedisciplina, zato imamo večkrat delo z izterjatvami do naših dolžnikov. Če nastopamo kot upniki, moramo znati izterjati dolgove naših dolžnikov čim hitreje, vendar tako, da s tem ne bomo uničevali možnosti za nadaljnje sodelovanje. Ko imamo opravka z zapadlimi terjatvami, moramo znati na čim pametnejši način izterjati dolg. Proces izterjave je lahko zapleten in je lahko izveden na veliko različnih načinov, kateri je boljši, pa je odvisno od situacije. Pri tem moramo poznati pravice ter obveznosti obeh vpletenih, ter čim več informacij o dolžniku. Zato morajo podjetja imeti zaposlene strokovnjake, ki se spoznajo na izterjatve. Kljub temu se žal podjetja sama trudijo z izterjavami dolgov, s katerimi se ukvarjajo zaposleni, ki imajo druge zadolžitve in pomanjkljivo znanje.

Seveda si ogromno srednjih in majhnih podjetij ne more privoščiti še enega zaposlenega, ki se bo ukvarjal le z izterjatvami, zato tukaj na pomoč lahko priskočijo podjetja specializirana za to področje. Ker se ta podjetja profesionalno ukvarjajo z vsemi vrstami izterjatev lahko z manj časa in denarja dosežejo boljše rezultate. V drugih državah je to že povsem normalno, pri nas pa se podjetja bojijo previsokih stroškov ali pa mislijo, da bodo sama najboljše rešila problem. Šele ko se enkrat odločijo za izterjavo najeti specializirano podjetje, vidijo da se to še najbolj plača. Poleg tega, da imajo profesionalci boljši pristop, bodo na dolžnike delovali tudi psihično, ko boste skupaj podpisali pogodbo in bodo že zaradi tega prej pripravljeni plačati svoje dolgove.

Ta podjetja se ukvarjajo tudi s faktoringom in odkupom zapadlih terjatev, pri čemer kot podjetje dobimo povrnjen dolg še preden ga dolžnik izplača. Če imate za plačevanje dolgov zaposlene profesionalce ali najeto podjetje, ne boste samo bolj učinkoviti ampak boste prihranili tudi na času, denarju in najpomembneje, vaših živcih.

Odkup nezapadlih terjatev je pameten način finančnega zavarovanja

Odkup nezapadlih terjatev ali faktoring je oblika finančnega zavarovanja, ki pride v poštev zlasti v kriznih časih, ko se roki za izplačila podaljšujejo, med strankami pa je čedalje manj občutka varnosti in zaupanja.

Beseda „factor“ pomeni posrednika v podobi podjetja, ki namesto strank finančno zavaruje in upravlja terjatve. Tako se razbremenite bremen in si zagotovite učinkovito poslovanje, saj vam ni več potrebno čakati na finančne pretoke, temveč imate sredstva ves čas na razpolago.

Sodelujte s profesionalci in si zagotovite takojšnje poplačilo

V podjetju Achilles omogočamo odkup nezapadlih terjatev, ki imajo rok plačila do 120 dni. Po prejemu dokazila o obstoju nezapadlih terjatev namesto vas preverimo boniteto dolžnika in mu posredujemo obvestilo. Obenem sestavimo tudi pogodbo o odkupu terjatev in vam na podlagi vašega podpisa izplačamo terjatev, pri čemer zaračunamo majhno provizijo, ki je odvisna tako od bonitetne ocene upnika in dolžnika kot tudi od višine financiranja.

Naše glavno vodilo pri poslovanju je transparentnost, hkrati pa veliko vlagamo v dolgoročne poslovne odnose. Ponosni smo, da smo prepoznavni po kvalitetni izvedbi naših storitev in da se stranke k nam z veseljem vračajo.

V kolikor se odločite za dolgoročno sodelovanje, vam lahko zagotovimo še dodatne popuste in maksimalno ugodne pogoje sodelovanja. Tako si na enem mestu zagotovite partnerja, ki vam je vedno na voljo, ter poskrbite za optimalen finančni pretok ter nemoteno poslovanje.

Faktoring podjetjem omogoča finančno varnost in stabilnost

Faktoring je drugo ime za odkup nezapadlih terjatev, ki podjetjem predstavlja enega glavnih in učinkovitih vir kratkoročnega financiranja, saj odpravlja tveganje neplačevanja s strani kupcev.

Faktoringa se poslužujejo tako manjša kot hitro rastoča podjetja, ki  z njegovo pomočjo v poslovanje vnašajo varnost, stabilnost in predvidljivost, pa tudi kreditno sposobna podjetja, ki v faktoringu vidijo način za izboljšanje svoje bonitetne ocene.

Faktoring podjetjem zagotavlja odličen način cenovno ugodnega vira financiranja, saj lahko dobijo denarna sredstva takoj po izstavitvi računa, namesto da čakajo na končni rok zapadlosti računa. Faktoring po drugi strani omogoča konstanten vir financiranja podjetjem, ki poslujejo na domačem in tujem trgu, saj jim omogoča odkup nezapadlih terjatev brez dodatnega materialnega zavarovanja.

Pomembno je, da izberete pravega partnerja

Odkup terjatev je področje, kjer so pomembne izkušnje, saj je potrebno pri komunikaciji z dolžniki ubrati prave pristope. Za večino podjetij postopek prinaša veliko skrbi in jim krati dragoceni čas, zato se odločajo za sodelovanje s profesionalnimi podjetji, kot je Achilles d.o.o. naši strokovnjaki so usposobljeni za učinkovito upravljanje terjatev, zato bodo v vašem imenu dosegli optimalne dogovore.

Najbolje pri tem je, da si glavni vir financiranja zagotovite že takoj ob podpisu pogodbe, tako da lahko nemoteno poslujete naprej in imate finančna sredstva vedno pri roki.